Tohle fórum je určeno všem, kteří mají společný zájem jako my - zájem o přírodu, stopování a pozorování volně žijících živočichů. Ať se Vám tu líbí a budete-li chtít, zapojte se i Vy! Zdraví, Mirek & Rosťa
This board is for everyone who has the same interest as we do - an interest in nature, tracking and observing wildlife. We hope you enjoy it and if you want to join, you're welcome! Regards, Mirek & Rosťa

O tomto foru | About this discussion board

Informace o stopování zvířat a pobytových znacích jednotlivých druhů zvěře (zvířecí stopy, stopní dráhy, specifické chování, trus). Umožňuje snadnou kategorizaci i vyhledávání pobytových znaků zvířat.

Information about animal tracking and signs of specific animal species (animal tracks, trails, specific behavior, scat). Allows easy categorization and searching for different animal signs.
Pravidla fóra
Prostor pro fotografie a další informace o stopování zvířat a pobytových znacích jednotlivých druhů zvěře (zvířecí stopy, stopní dráhy, specifické chování, trus).
(Forum je veřejné, proto nepišme nic, co by mohlo případně uškodit - lokality, neobvyklé chráněné druhy apod. Limit pro velikost nahraných fotek je 1 MB.)

Information about animal tracking and signs of specific animal species (animal tracks, trails, specific behavior, scat).
(This is a public board, please do not mention any potentially harmful information - locations, unusual protected species, etc. The limit for the size of uploaded photos is 1 MB.)
Odpovědět
Uživatelský avatar
Mirek
Site Admin
Příspěvky: 588
Registrován: 18 pro 2016 18:32

O tomto foru | About this discussion board

Příspěvek od Mirek »

Hlavním účelem tohoto webu je postupná tvorba názorné databáze pobytových znaku zvěře (stopy, stopni dráhy, trus, specifické chování) a výměna znalostí a zkušeností spojených s pozorováním a stopováním zvěře.

Koncepce diskuzního fóra umožňuje snadnou kategorizaci i vyhledávání pobytových znaků zvířat. A na rozdíl od sociálních sítí v něm obsah nemizí, ale dá se v něm vyhledávat a nalézt i po delší době.

Diskuzní fórum také otevírá prostor pro vzájemné diskuze a sdílení zkušeností. Zatím tedy není příliš s kým diskutovat a tak fungujeme spíš jako blog :) pokud tě ale fórum zaujalo, zaregistruj se a rádi tě tu přivítáme a rozproudíme diskuzi :)

Ať se Vám tu líbí! Zdraví, Mirek & Rosťa, https://stopy.toulavej.net

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The main purpose of this site is the gradual creation of an exemplary database of animal tracks & signs (animal tracks, trails, specific behavior, scat) and the exchange of knowledge and experience related to wildlife animals observation and tracking.

The discussion board platform allows easy categorization and searching for animal tracks & signs in the database. And unlike social networks, the content does not disappear, but it can be searched and finded even after a long time.

Discussion board also opens the door for mutual discussions and sharing of experiences. However for now there isn't much users to discuss with so we behave more as a blog :) but if you are interested in this project, register and we will be glad to welcome you here and wake up the discussion :)

Enjoy the board and its content! Regards, Mirek & Rosťa, https://forum.toulavej.net

PS: Forum is originally in Czech language, but we have decided to make this project multilingual so we are adding English descriptions and foreigners are warmly welcomed! However, if you encounter Czech-only content, please forgive that to us and do not hesitate to ask.

Odpovědět