Stránka 1 z 1

O tomto foru | About this discussion board

Napsal: 28 říj 2018 09:03
od Mirek
Hlavním účelem tohoto webu je postupná tvorba názorné databáze pobytových znaku zvěře (stopy, stopni dráhy, trus, specifické chování) a výměna znalostí a zkušeností spojených s pozorováním a stopováním zvěře.

Koncepce diskuzního fóra umožňuje snadnou kategorizaci i vyhledávání pobytových znaků zvířat. A na rozdíl od sociálních sítí v něm obsah nemizí, ale dá se v něm vyhledávat a nalézt i po delší době.

Diskuzní fórum také otevírá prostor pro vzájemné diskuze a sdílení zkušeností. Zatím tedy není příliš s kým diskutovat a tak fungujeme spíš jako blog :) pokud tě ale fórum zaujalo, zaregistruj se a rádi tě tu přivítáme a rozproudíme diskuzi :)

Ať se Vám tu líbí! Zdraví, Mirek & Rosťa, https://stopy.toulavej.net

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The main purpose of this site is the gradual creation of an exemplary database of animal tracks & signs (animal tracks, trails, specific behavior, scat) and the exchange of knowledge and experience related to wildlife animals observation and tracking.

The discussion board platform allows easy categorization and searching for animal tracks & signs in the database. And unlike social networks, the content does not disappear, but it can be searched and finded even after a long time.

Discussion board also opens the door for mutual discussions and sharing of experiences. However for now there isn't much users to discuss with so we behave more as a blog :) but if you are interested in this project, register and we will be glad to welcome you here and wake up the discussion :)

Enjoy the board and its content! Regards, Mirek & Rosťa, https://forum.toulavej.net

PS: Forum is originally in Czech language, but we have decided to make this project multilingual so we are adding English descriptions and foreigners are warmly welcomed! However, if you encounter Czech-only content, please forgive that to us and do not hesitate to ask.